Pomoc

Často kladené otázky

Všeobecné

Aké služby nájdem v konte?

V Bratislavskom konte sa momentálne nachádza najmä služba digitálnej platby dane z nehnuteľností, žiadosť o záväzné stanovisko k investičnej činnosti, žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru a priznanie k dani z nehnuteľností. Prihlásenie cez Bratislavské konto využíva aj služba online nákupu lístkov na bratislavské kúpaliská.

Aby sme šetrili váš čas strávený vyhľadávaním na internete, už teraz v konte nájdete odkazy na služby, ktoré poskytuje mesto a mestské organizácie cez iné portály a mohli by sa vám zísť.

Postupne máme za cieľ pridať do konta všetky služby, ktoré mesto obyvateľom a obyvateľkám poskytuje.

Nejde mi registrovať sa, čo mám robiť?

Pozrite si podrobný videonávod ako sa do Bratislavského konta registrovať. V prípade, že máte stále problém s registráciou, kontaktujte nás, prosíme, na [email protected].

Videonávod

Ako si zmením e-mailovú adresu, ktorou sa do konta prihlasujem?

V prípade, že chcete zmeniť e-mailovú adresu, ktorou sa do konta prihlasujete a na ktorú vám zasielame informácie týkajúce sa vášho konta, môžete tak spraviť v časti Môj profil, kliknutím na "Upraviť" a následne kliknutím na "Zmeniť e-mail". V prípade, že vám postup nie je jasný, môžete si pozrieť aj podrobný videonávod.

Videonávod

Prečo žiadate overenie identity?

Rodné číslo a číslo občianskeho preukazu/číslo dokladu o prechodnom pobyte potrebujeme poznať na to, aby sme overili vašu identitu voči štátnym registrom. Rodné číslo zároveň slúži ako jedinečný identifikátor, bez ktorého nevieme sprístupniť detaily dane z nehnuteľností. Bez overenia nebudete schopný/á zaplatiť daň z nehnuteľností digitálne či odoslať niektoré elektronické žiadosti. K overeniu vás vyzveme v momente, kedy prejavíte záujem o službu, ktorá si ho vyžaduje. Do Bratislavského konta sa ale viete registrovať aj bez overenia identity, návod nájdete na našom Youtube.

Videonávod

Mám nový občiansky preukaz, potrebujem to oznámiť?

Zmenu čísla občianskeho preukazu nám nemusíte oznamovať. Overenie vašej totožnosti, ktoré prebehlo v konte nie je potrebné po vydaní nového občianskeho preukazu opakovať.

Nemám trvalý pobyt v Bratislave, viem napriek tomu využívať konto?

Áno, Bratislavské konto si môžete založiť aj v prípade, že nemáte v Bratislave trvalý pobyt. Relevantné služby sú dostupné aj obyvateľom a obyvateľkám s iným trvalým pobytom, než v Bratislave.

Prečo si založiť konto?

Bratislavské konto je rýchly, jednoduchý a efektívny nástroj ako komunikovať s magistrátom. Založte si Bratislavské konto, aby ste mohli podávať žiadosti digitálne, nemuseli chodiť na úrad fyzicky, videli aktuálny stav žiadostí cez nástroj sledovania podania a mali prehľad o všetkých povinnostiach, ktoré voči mestu máte (napr. platba daní).

Registrovať sa

Koľko stojí Bratislavské konto?

Vytvorenie a používanie Bratislavského konta je bezplatné. Ide o projekt, ktorý vznikol na to, aby uľahčil život a ušetril čas ľuďom žijúcim v Bratislave.

V prípade, že však ide o službu, ktorá si vyžaduje zaplatenie dane či poplatku, bude potrebné ho uhradiť rovnakou sumou ako je tomu pri papierových žiadostiach (napr. Daň z nehnuteľností).

Prečo vzniklo Bratislavské konto?

Projekt Bratislavské konto vzniká na základe testovania potrieb obyvateľov a obyvateliek mesta Bratislava, ktorí sa jasne vyjadrili, že by prijali digitalizáciu a transformáciu mestských služieb. Portál, ktorý bol vytvorený pred viac ako 4 rokmi a mal slúžiť na podávanie elektronických žiadostí, nenaplnil stanovené očakávania. Dôkazom toho je, že ho v súčasnosti používa menej ako 8% obyvateľstva v Bratislave. Okrem toho vnímame, že si Bratislavčania a Bratislavčanky želajú mať jedno miesto, na ktorom nájdu všetky služby, ktoré mesto poskytuje.

Nové Bratislavské konto má za cieľ poskytovať elektronické služby na úrovni 21. storočia. Ide o miesto, kde budú postupne pribúdať všetky služby a obyvatelia a obyvateľky mesta Bratislava tak budú môcť s úradom komunikovať digitálne, jednoducho a pohodlne, kdekoľvek sa budú nachádzať.

Kto je tvorcom Bratislavského konta?

Bratislavské konto vzniklo na základe spolupráce Oddelenia inovácií a Oddelenia vývoja inovácií. Ide o interné tímy v rámci Hlavného mesta SR Bratislavy. Cieľom je priniesť nové, ako aj zlepšiť poskytované služby mesta a zjednodušiť každodenný život ľudí v Bratislave, ale tiež fungovanie magistrátu vďaka inováciám, technológiám a novým postupom.

Viac o tíme inovácií

Ako si viem konto deaktivovať?

V prípade, že si chcete konto deaktivovať, kontaktujte nás na [email protected].

Daň z nehnuteľností

Čo je to digitálna platba dane z nehnuteľností?

Digitálna platba dane je proaktívna služba mesta Bratislava, ktorej cieľom je, aby ste daň z nehnuteľností mohli zaplatiť digitálne, rýchlo, pohodlne a kdekoľvek budete. Pilotne bola služba spustená v roku 2021. Službu sa snažíme neustále vyvíjať a vylepšovať.

Prečítajte si viac o digitálnej platbe dane z nehnuteľností

Pre koho je táto služba určená?

Pre všetky daňovníčky a daňovníkov (fyzické osoby, nepodnikateľov), ktorí vlastnia nehnuteľnosť na území Bratislavy. Ide o obyvateľky alebo obyvateľov, ktorí podávali daňové priznanie.

Môžem zaplatiť daň z nehnuteľností za niekoho iného?

Informácie, ktoré uvádzame v Bratislavskom konte, podliehajú daňovému tajomstvu a môžu byť sprístupnené len daňovníkovi, teda osobe, ktorá podala priznanie k dani z nehnuteľností.

V prípade, že vám daňovník sprístupní platobné informacie, ktoré získal cez našu službu digitálna platba dane, môžete za neho zaplatiť daň prostredníctvom QR kódu. Napríklad cez mobilnú aplikáciu vašej preferovanej banky.

Prečo túto službu poskytujete?

Naším cieľom je zjednodušiť a spríjemniť služby mesta. V roku 2021 sme spustili pilotnú platbu dane pre uzatvorenú skupinu obyvateľov a obyvateliek. Na základe ich spätnej väzby a pozitívnej skúsenosti sme sa rozhodli sprístupniť túto možnosť všetkým Bratislavčankám a Bratislavčanom. Aby ste svoju daň za nehnuteľnosť mohli zaplatiť digitálne, rýchlo a kdekoľvek budete.

Ako funguje overenie a prečo potrebujete rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo dokladu o prechodnom pobyte?

Rodné číslo a číslo občianskeho preukazu/číslo dokladu o prechodnom pobyte potrebujeme poznať na to, aby sme overili vašu identitu voči štátnym registrom. Rodné číslo zároveň slúži ako jedinečný identifikátor, bez ktorého nevieme sprístupniť detaily dane z nehnuteľností. Bez overenia nebudete schopný/á zaplatiť daň z nehnuteľností digitálne či odoslať všetky elektronické žiadosti. Overenie je jednorazové, údaje neukladáme.

Za akých podmienok mi nepošlete rozhodnutie o dani z nehnuteľností poštou?

Rozhodnutie Vám pre rok 2024 nepošleme v prípade, že máte splnené všetky nasledovné podmienky:

  • máte vytvorené a overené Bratislavské konto do 17. apríla 2024 (vrátane)
  • nemáte aktívnu elektronickú schránku na doručovanie (slovensko.sk)
  • uhradíte aspoň prvú splátku alebo celú sumu dane do 14. mája. 2024
  • máte nastavený spôsob doručovania miestnych daní a poplatkov cez oznámenie v Bratislavskom konte

Kedy nájdem svoju daň v Bratislavskom konte?

Každý rok pracujeme na výpočte dane z nehnuteľností až pre 210 000 daňovníkov a daňovníčok. Pripravené rozhodnutia budeme distribuovať od 29. apríla a počas celého mesiaca máj.

Keď bude vaša daň z nehnuteľností pripravená, pošleme vám notifikačný e-mail.

Prečo nemám v konte moju daň z nehnuteľností?

Pravdepodobne vás zatiaľ nevidíme v zozname daňovníkov a daňovníčok. Môže to tak byť, lebo:

  • neoverili ste si totožnosť cez rodné číslo a číslo občianskeho preukazu,
  • za platbu dane je zodpovedný/á spoluvlastník/čka nehnuteľnosti,
  • vaše daňové priznanie ešte čaká na spracovanie,
  • nie ste vlastníkom či vlastníčkou nehnuteľnosti,
  • alebo ste nepodali priznanie k dani z nehnuteľností.

Ak sa vás tieto prípady netýkajú, dajte nám o tom vedieť na [email protected] a my sa pokúsime problém vyriešiť.

Ako môžem zaplatiť svoju daň?

Pripravené rozhodnutia budeme distribuovať od 29. apríla. Keď bude vaša daň z nehnuteľností pripravená, pošleme vám notifikačný e-mail. Možnosti platby budú popísané v tomto e-maily. Štandardne je možné zaplatiť prevodom na účet, kartou, cez QR kód, Apple Pay alebo Google Pay.

Prečo poskytujete práve tieto platobné metódy?

Poskytujeme platobné metódy, ktoré sa najčastejšie využívajú v súkromnom sektore. Ak máte návrh na pridanie konkrétnych platobných metód, neváhajte nám napísať na [email protected].

Ako zaplatím QR kódom?

Pri platbe QR kódom si otvorte mobilnú aplikáciu vašej preferovanej banky. V aplikácii nájdite možnosť skenovania QR kódu, následne QR kód naskenujte. Všetky informácie potrebné k úspešnej platbe dane budú predvyplnené po oskenovaní kódu. Potom stačí platbu už len potvrdiť a odoslať.

Ako môžem zaplatiť daň na splátky pomocou QR kódu?

Pri platbe na splátky použitím QR kódu si otvorte mobilnú aplikáciu vašej preferovanej banky. V aplikácii nájdite možnosť skenovania QR kódu. Tento kód následne oskenujte. Všetky informácie potrebné k úspešnej platbe dane budú predvyplnené po oskenovaní, avšak je nutné, aby ste zmenili výšku sumy na takú, ktorú chcete uhradiť. Následne už platbu stačí len potvrdiť a odoslať.

Ako môžem poskytnúť spätnú väzbu?

Spätnú väzbu môžete poskytnúť po zaplatení dane pomocou dotazníka. Následne môžete byť oslovený k hĺbkovému rozhovoru s členmi oddelenia inovácií a digitálnych služieb.

Potrebujem zmeniť svoje telefónne číslo alebo korešpondenčnú adresu. Ako mám postupovať?

Tieto údaje si môžete pohodlne zmeniť v Bratislavskom konte, v časti Môj profil.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Kontaktujte nás a radi vás nasmerujeme na správnu odpoveď.