Pomoc

Často kladené otázky

Všeobecné

Prečo vzniklo Bratislavské konto?

Projekt Bratislavské konto vzniká na základe testovania potrieb obyvateľov a obyvateliek mesta Bratislava, ktorí sa jasne vyjadrili, že by prijali digitalizáciu a transformáciu mestských služieb. Portál, ktorý bol vytvorený pred viac ako 4 rokmi a mal slúžiť na podávanie elektronických žiadostí, nenaplnil stanovené očakávania. Dôkazom toho je, že ho v súčasnosti používa menej ako 8% obyvateľstva v Bratislave. Okrem toho vnímame, že si Bratislavčania a Bratislavčanky želajú mať jedno miesto, na ktorom nájdu všetky služby, ktoré mesto poskytuje.

Nové Bratislavské konto má za cieľ poskytovať elektronické služby na úrovni 21. storočia. Ide o miesto, kde budú postupne pribúdať všetky služby a obyvatelia a obyvateľky mesta Bratislava tak budú môcť s úradom komunikovať digitálne, jednoducho a pohodlne, kdekoľvek sa budú nachádzať.

Prečo si založiť konto?

Bratislavské konto je rýchly, jednoduchý a efektívny nástroj ako komunikovať s magistrátom. Založte si Bratislavské konto, aby ste mohli podávať žiadosti digitálne, nemuseli chodiť na úrad fyzicky, videli aktuálny stav žiadostí cez nástroj sledovania podania a mali prehľad o všetkých povinnostiach, ktoré voči mestu máte (napr. platba daní).

Prečítajte si konkrétne výhody Bratislavského konta

Prečo žiadate overenie identity?

Rodné číslo a číslo občianskeho preukazu/číslo dokladu o prechodnom pobyte potrebujeme poznať na to, aby sme overili vašu identitu voči štátnym registrom. Rodné číslo zároveň slúži ako jedinečný identifikátor, bez ktorého nevieme sprístupniť detaily dane z nehnuteľností. Bez overenia nebudete schopný/á zaplatiť daň z nehnuteľností digitálne či odoslať všetky elektronické žiadosti. Overenie je jednorazové, údaje neukladáme.

Nejde mi registrovať sa, čo mám robiť?

V prípade, že máte problém s registráciou do Bratislavského konta, kontaktujte nás, prosíme, na [email protected].

Nemám trvalý pobyt v Bratislave, viem napriek tomu využívať konto?

Áno, Bratislavské konto si môžete založiť aj v prípade, že nemáte v Bratislave trvalý pobyt. Relevantné služby sú dostupné aj obyvateľom a obyvateľkám s iným trvalým pobytom, než v Bratislave.

Zmenilo sa mi číslo OP, ako vám dám vedieť?

Zmenu čísla občianskeho preukazu nám nemusíte oznamovať. Overenie vašej totožnosti, ktoré prebehlo v konte nie je potrebné po vydaní nového občianskeho preukazu opakovať.

Ako si zmením e-mailovú adresu, ktorou sa do konta prihlasujem?

V prípade, že chcete zmeniť e-mailovú adresu, ktorou sa do konta prihlasujete a na ktorú vám zasielame informácie týkajúce sa vášho konta, kontaktujte nás na [email protected].

Ako si viem konto deaktivovať?

V prípade, že si chcete konto deaktivovať, kontaktujte nás na [email protected].

Čo sú to elektronické služby?

Elektronické služby sú zdigitalizované služby a žiadosti, ktoré doteraz obyvatelia a obyvateľky žiadali najmä v papierovej forme. V Bratislavskom konte nájdete služby, ktoré poskytuje mesto Bratislava v elektronickej forme a budete môcť o jednotlivé služby žiadať online.

Podľa zákona ide o elektronickú formu komunikácie s povinnými osobami pri vybavovaní podaní, oznámení, prístupe k informáciám a ich poskytovaní, alebo účasti verejnosti na správe verejných vecí.

Aké služby nájdem v konte a aké pribudnú najbližšie?

V Bratislavskom konte sa momentálne nachádza najmä služba digitálnej platby dane z nehnuteľností. V lete 2023 pribudú pilotné transformované služby mesta Bratislava - žiadosť o záväzné stanovisko k investičnej činnosti, žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru a žiadosť o územnoplánovaciu infomáciu. Aby sme šetrili váš čas strávený vyhľadávaním na internete, už teraz v konte nájdete odkazy na služby, ktoré poskytuje mesto a mestské organizácie cez iné portály a mohli by sa vám zísť.

Postupne máme za cieľ pridať do konta všetky služby, ktoré mesto obyvateľom a obyvateľkám poskytuje. Ide však o komplexný proces, pretože služby, ktoré chceme v konte poskytovať z papierov len nekopírujeme, ale pozeráme sa na ne v celom ich kontexte z pohľadu žiadateľov a žiadateliek, ale aj z pohľadu nášho úradu. Chceme, aby boli žiadosti jednoduché, rýchle, efektívne a pýtali sme len tie údaje, ktoré naozaj potrebujeme. Všetko, čo ste doteraz s mestom riešili papierovo a fyzicky, tak budete môcť postupom času vybaviť digitálne kedykoľvek a kdekoľvek budete potrebovať. Pozrite si celú časovú os služieb, ktoré pribudnú v konte v blízkej dobe.

Koľko stojí Bratislavské konto a budú služby spoplatnené?

Vytvorenie a používanie Bratislavského konta je bezplatné. Ide o projekt, ktorý vznikol na to, aby uľahčil život a ušetril čas ľuďom žijúcim v Bratislave. Využívanie samotného Bratislavského konta je bezplatné. V prípade, že však ide o službu, ktorá si vyžaduje zaplatenie dane či poplatku, bude potrebné ho uhradiť rovnakou sumou ako je tomu pri papierových žiadostiach (napr. Daň z nehnuteľnosti).

Kto vytvoril Bratislavské konto?

Bratislavské konto vzniklo na oddelení inovácií a digitálnych služieb. Oddelenie inovácií a digitálnych služieb je interný tím v rámci Hlavného mesta SR Bratislavy. Cieľom je priniesť nové, ako aj zlepšiť poskytované služby mesta a zjednodušiť každodenný život ľudí v Bratislave, ako aj fungovanie Magistrátu vďaka inováciám, technológiám a novým postupom. Viac informácií o Oddelení inovácií a digitálnych služieb, projektoch, tíme a možnostiach ako sa zapojiť nájdete na stránke inovacie.bratislava.sk.

Čo je to digitálna platba dane z nehnuteľností?

Digitálna platba dane je proaktívna služba mesta Bratislava, ktorej cieľom je, aby ste daň z nehnuteľností mohli zaplatiť digitálne, rýchlo, pohodlne a kdekoľvek budete. Pilotne bola služba spustená v roku 2021. Službu sa snažíme neustále vyvíjať a vylepšovať.

Prečítajte si viac o digitálnej platbe dane z nehnuteľností

Pre koho je táto služba určená?

Pre všetky daňovníčky a daňovníkov (fyzické osoby, nepodnikateľov), ktorí vlastnia nehnuteľnosť na území Bratislavy. Ide o obyvateľky alebo obyvateľov, ktorí podávali daňové priznanie.

Môžem zaplatiť daň z nehnuteľností za niekoho iného?

Informácie, ktoré uvádzame v Bratislavskom konte, podliehajú daňovému tajomstvu a môžu byť sprístupnené len daňovníkovi, teda osobe, ktorá podala priznanie k dani z nehnuteľností.

V prípade, že vám daňovník sprístupní platobné informacie, ktoré získal cez našu službu digitálna platba dane, môžete za neho zaplatiť daň prostredníctvom QR kódu. Napríklad cez mobilnú aplikáciu vašej preferovanej banky.

Prečo túto službu poskytujete?

Naším cieľom je zjednodušiť a spríjemniť služby mesta. V roku 2021 sme spustili pilotnú platbu dane pre uzatvorenú skupinu obyvateľov a obyvateliek. Na základe ich spätnej väzby a pozitívnej skúsenosti sme sa rozhodli sprístupniť túto možnosť všetkým Bratislavčankám a Bratislavčanom. Aby ste svoju daň za nehnuteľnosť mohli zaplatiť digitálne, rýchlo a kdekoľvek budete.

Ako funguje overenie a prečo potrebujete rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo dokladu o prechodnom pobyte?

Rodné číslo a číslo občianskeho preukazu/číslo dokladu o prechodnom pobyte potrebujeme poznať na to, aby sme overili vašu identitu voči štátnym registrom. Rodné číslo zároveň slúži ako jedinečný identifikátor, bez ktorého nevieme sprístupniť detaily dane z nehnuteľností. Bez overenia nebudete schopný/á zaplatiť daň z nehnuteľností digitálne či odoslať všetky elektronické žiadosti. Overenie je jednorazové, údaje neukladáme.

Za akých podmienok mi nepošlete rozhodnutie o dani z nehnuteľností?

Registrovaním sa do Bratislavského konta do 19. apríla 2023, a zároveň zaplatením plnej sumy dane online do 12. mája 2023 vám nepríde žltý lístok a papierové rozhodnutie na korešpondenčnú adresu. Dostanete ho elektronicky do Bratislavského konta a elektronickej schránky (ak ju máte aktivovanú).

Kedy nájdem svoju daň v Bratislavskom konte?

Každý rok pracujeme na výpočte dane z nehnuteľností až pre 210 000 daňovníkov a daňovníčok. Pripravené rozhodnutia budeme distribuovať od 28. apríla. Keď bude vaša daň z nehnuteľností pripravená, pošleme vám notifikačný e-mail.

Prečo nemám v konte moju daň z nehnuteľností?

Pravdepodobne vás zatiaľ nevidíme v zozname daňovníkov a daňovníčok. Môže to tak byť, lebo:

  • neoverili ste si totožnosť cez rodné číslo a číslo občianskeho preukazu,
  • za platbu dane je zodpovedný/á spoluvlastník/čka nehnuteľnosti,
  • vaše daňové priznanie ešte čaká na spracovanie,
  • nie ste vlastníkom či vlastníčkou nehnuteľnosti,
  • alebo ste nepodali priznanie k dani z nehnuteľností.

Ak sa vás tieto prípady netýkajú, dajte nám o tom vedieť na [email protected] a my sa pokúsime problém vyriešiť.

Ako môžem zaplatiť svoju daň?

Pripravené rozhodnutia budeme distribuovať od 28. apríla. Keď bude vaša daň z nehnuteľností pripravená, pošleme vám notifikačný e-mail. Možnosti platby budú popísané v tomto e-maily. Štandardne je možné zaplatiť prevodom na účet, kartou, cez QR kód, Apple Pay alebo Google Pay.

Prečo poskytujete práve tieto platobné metódy?

Poskytujeme platobné metódy, ktoré sa najčastejšie využívajú v súkromnom sektore. Ak máte návrh na pridanie konkrétnych platobných metód, neváhajte nám napísať na [email protected].

Ako zaplatím QR kódom?

Pri platbe QR kódom si otvorte mobilnú aplikáciu vašej preferovanej banky. V aplikácii nájdite možnosť skenovania QR kódu, následne QR kód naskenujte. Všetky informácie potrebné k úspešnej platbe dane budú predvyplnené po oskenovaní kódu. Potom stačí platbu už len potvrdiť a odoslať.

Ako môžem zaplatiť daň na splátky pomocou QR kódu?

Pri platbe na splátky použitím QR kódu si otvorte mobilnú aplikáciu vašej preferovanej banky. V aplikácii nájdite možnosť skenovania QR kódu. Tento kód následne oskenujte. Všetky informácie potrebné k úspešnej platbe dane budú predvyplnené po oskenovaní, avšak je nutné, aby ste zmenili výšku sumy na takú, ktorú chcete uhradiť. Následne už platbu stačí len potvrdiť a odoslať.

Prečo som obdržal duplicitne rozhodnutie o dani z nehnuteľností aj po tom, ako som ho dostal do Bratislavského konta?

Neposielanie rozhodnutí garantujeme len za splnenia nasledovných podmienok: registrovaním sa do Bratislavského konta do 19. apríla 2023, a zároveň zaplatením plnej sumy dane online do 12. mája 2023. V prípade, že máte aktivovanú elektronickú schránku slovensko.sk, rozhodnutie dostanete aj tam. Platbu dane z nehnuteľností vykonajte len raz.

Ako môžem poskytnúť spätnú väzbu?

Spätnú väzbu môžete poskytnúť po zaplatení dane pomocou dotazníka. Následne môžete byť oslovený k hĺbkovému rozhovoru s členmi oddelenia inovácií a digitálnych služieb.

Prečo neposielate rozhodnutie o dani z nehnuteľností?

Naším cieľom je zjednodušovať a spríjemnovať služby mesta. Projekt digitálnej platby dane z nehnuteľností je proaktívna služba mesta Bratislava. Od roku 2021 je v štádiu neustáleho zlepšovania.

Na základe spätnej väzby od viac ako 1500 daňovníkov z roku 2022, sme sa rozhodli v roku 2023 neposielať rozhodnutia o dani z nehnuteľností poštou daňovníkom a daňovníčkam, ktorí sa registrujú do 19. apríla 2023 Bratislavského konta, a zároveň zaplatia plnú sumu vyrúbenej dane do 12. mája. Umožní nám to ušetriť náklady na poštovné a vám zrýchliť prístup k platbe.

Vaše rozhodnutie o dani z nehnuteľností nájdete v Bratislavskom konte v časti Dane a poplatky. Môžete si ho stiahnuť v pdf formáte.

Zapojenie do digitálnej platby je dobrovoľné a stále sa môžete rozhodnúť, že svoje rozhodnutie dostanete doporučené poštou alebo do elektronickej schránky tak, ako ste zvyknutý každý rok.

Potrebujem zmeniť svoje telefónne číslo alebo korešpondenčnú adresu. Ako mám postupovať?

Tieto údaje si môžete pohodlne zmeniť v Bratislavskom konte, v časti Môj profil.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Kontaktujte nás a radi vás nasmerujeme na správnu odpoveď.